Saltar al contingut principal

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció

Tractament per drogodependència. 2018 Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres (1) Total
Per sexe 1.607 3.338 1.924 521 5.879 675 13.944
Homes 1.419 2.744 1.498 278 4.366 495 10.800
Dones 188 594 426 243 1.513 180 3.144
Per grups d'edat 1.607 3.338 1.924 521 5.879 675 13.944
<15 anys 0 0 30 1 2 1 34
15-19 anys 0 48 501 4 27 19 599
20-24 anys 41 149 337 7 108 24 666
25-29 anys 105 403 303 12 266 60 1.149
30-34 anys 234 677 227 22 517 103 1.780
35-39 anys 334 752 206 31 761 103 2.187
40-44 anys 338 662 144 55 927 113 2.239
45-49 anys 297 368 82 86 898 110 1.841
50-54 anys 162 184 49 87 852 50 1.384
55-59 anys 67 75 32 91 663 51 979
60 anys i més 28 18 12 125 856 39 1.078
Desconegut 1 2 1 0 2 2 8
Per situació laboral 1.607 3.338 1.924 521 5.879 675 13.944
Contracte indefinit o autònom 127 1.082 333 149 1.811 141 3.643
Contracte temporal 100 520 273 78 645 69 1.685
Treball sense sou 16 29 12 1 28 8 94
Sense experiència laboral 109 107 145 4 140 32 537
Atur 457 1.066 549 84 1.748 241 4.145
Incapacitat permanent o pensionista 188 263 93 169 1.055 122 1.890
Estudiant 1 20 374 7 42 14 458
Feines de la llar 4 1 2 6 29 3 45
Altra situació 509 181 88 14 223 26 1.041
Desconeguda 96 69 55 9 158 19 406
Per nivell d'instrucció 1.607 3.338 1.924 521 5.879 675 13.944
No sap llegir o escriure 11 19 8 2 51 1 92
Fins a 5è EGB o primària incompleta 493 271 145 41 495 75 1.520
Certificat escolar o primària 381 777 512 169 1.395 156 3.390
EGB o ESO 359 1.125 659 89 1.624 169 4.025
BUP, COU, FP o batxillerat 148 692 359 107 1.270 146 2.722
Altres titulacions (2) 14 71 29 18 132 17 281
Títol universitari grau mitjà 41 126 79 31 290 30 597
Títol universitari grau superior 24 100 56 41 331 53 605
Altres títols superiors 1 5 4 3 16 5 34
Desconegut 135 152 73 20 275 23 678
Font: Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.
(1) S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.
(2) Ensenyaments que requereixen el graduat escolar, l'ESO o equivalents.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/822