Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat M

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2016 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 262,9 12,9 7,6 25,2 45,3 80,4
malalties infeccioses i parasitàries 2,8 1,3 0,0 0,3 0,7 2,5
tumors 0,0 3,2 3,1 4,1 8,9 19,5
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 5,5 0,0 0,2 0,3 0,5 0,8
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 22,1 1,3 0,0 0,3 0,9 0,9
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
malalties del sistema nerviós 2,8 1,3 1,2 1,6 2,0 2,8
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 2,8 0,7 0,5 3,0 5,5 16,8
malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,7 0,2 1,1 1,8 3,5
malalties de l'aparell digestiu 2,8 0,0 0,0 0,3 1,8 4,0
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
malalties del sistema genitourinari 2,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
afeccions originades en el període perinatal 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 49,8 1,3 1,2 1,1 0,2 0,8
signes, símptomes i troballes no classificades 24,9 1,3 0,5 0,5 0,9 0,9
causes externes 0,0 1,9 0,7 12,8 21,6 27,2
Dones 226,0 11,7 6,3 12,1 21,3 49,7
malalties infeccioses i parasitàries 5,9 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0
tumors 2,9 2,1 1,5 2,9 6,7 27,8
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 11,7 0,0 0,3 0,3 1,1 0,2
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5
malalties del sistema nerviós 11,7 2,1 0,8 0,9 0,9 2,2
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 2,9 0,7 0,3 0,0 2,0 5,3
malalties de l'aparell respiratori 0,0 1,4 1,3 0,6 1,3 2,1
malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,5
malalties del sistema genitourinari 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
afeccions originades en el període perinatal 126,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 47,0 2,1 0,8 1,1 0,4 0,0
signes, símptomes i troballes no classificades 8,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
causes externes 2,9 3,4 0,8 5,7 6,7 8,3
Font: Departament de Salut.
Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2016 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i total
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 259,1 747,3 1.694,4 4.759,1 15.000,8 857,6
malalties infeccioses i parasitàries 8,1 11,6 21,3 69,8 196,3 12,8
tumors 104,9 397,5 834,6 1.604,0 2.923,6 286,4
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1,4 2,1 3,4 17,8 70,0 3,4
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 3,9 15,3 51,5 169,7 480,4 26,2
trastorns mentals i del comportament 1,8 5,8 29,6 219,1 1.246,3 40,2
malalties del sistema nerviós 7,0 21,4 59,9 326,1 1.095,3 49,3
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,5 2,8 0,1
malalties del sistema circulatori 63,9 149,4 361,1 1.168,4 4.362,0 212,8
malalties de l'aparell respiratori 12,5 37,6 159,9 643,5 2.419,8 104,1
malalties de l'aparell digestiu 21,3 53,6 78,7 216,6 638,3 41,9
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,5 3,1 10,2 43,9 1,8
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,5 3,0 6,2 20,4 105,7 4,2
malalties del sistema genitourinari 1,9 6,0 26,9 118,2 598,4 21,8
afeccions originades en el període perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 0,5 0,9 1,9 1,0 4,1 1,5
signes, símptomes i troballes no classificades 2,5 6,7 10,5 25,0 134,5 6,8
causes externes 28,9 35,7 46,0 148,8 679,4 43,1
Dones 145,3 322,1 710,3 2.790,9 11.968,5 820,0
malalties infeccioses i parasitàries 3,6 4,8 11,6 66,9 187,8 14,8
tumors 90,0 199,5 348,4 732,5 1.394,4 184,5
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,7 1,1 3,5 14,9 66,3 4,3
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 1,6 5,7 21,3 124,1 446,4 29,9
trastorns mentals i del comportament 1,1 3,5 18,1 176,5 1.508,0 75,2
malalties del sistema nerviós 7,0 12,0 45,0 286,4 1.284,1 79,3
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1
malalties del sistema circulatori 15,10 40,6 132,3 777,1 4.070,2 238,10
malalties de l'aparell respiratori 4,8 16,8 47,4 240,7 1.162,7 71,6
malalties de l'aparell digestiu 6,1 14,8 32,3 150,4 538,3 38,3
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,2 1,6 7,4 53,2 2,8
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,5 2,8 6,7 23,4 133,3 8,2
malalties del sistema genitourinari 0,9 2,6 14,0 71,0 493,7 26,6
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
afeccions originades en el període perinatal 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 0,5 2,4 0,5 1,1 3,3 1,4
signes, símptomes i troballes no classificades 0,9 0,9 2,7 13,7 149,0 7,5
causes externes 11,5 14,2 24,8 104,0 477,3 35,2
Font: Departament de Salut.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/826

Sou aquí: