Saltar al contingut principal

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2017 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 235,8 13,8 7,5 28,7 44,0 83,6
malalties infeccioses i parasitàries 2,8 0,7 0,2 0,0 0,7 2,2
tumors 0,0 0,7 2,1 5,3 6,2 20,4
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 2,8 0,0 0,2 0,5 0,0 0,8
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 8,5 0,7 0,2 0,3 0,0 0,6
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
malalties del sistema nerviós 11,4 0,7 0,7 2,1 3,5 3,1
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 2,8 0,7 0,5 0,3 3,9 15,7
malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,0 0,2 0,3 1,1 4,8
malalties de l'aparell digestiu 2,8 0,0 0,5 0,3 0,9 3,1
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
afeccions originades en el període perinatal 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 45,5 2,6 0,5 0,3 1,4 0,3
signes, símptomes i troballes no classificades 17,0 2,0 0,5 0,0 1,6 2,4
causes externes 2,8 5,9 1,9 19,4 24,2 29,0
Dones 223,2 8,4 7,0 14,3 18,9 45,8
malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,7 0,3 0,3 0,5 1,0
tumors 6,0 2,1 3,5 3,1 4,9 23,2
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3,0 0,0 0,3 0,6 0,2 0,2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 6,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,8
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties del sistema nerviós 15,1 1,4 1,3 1,7 1,4 1,8
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 3,0 0,7 0,0 1,7 1,6 6,0
malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,7 0,3 0,8 1,1 1,1
malalties de l'aparell digestiu 6,0 0,0 0,0 0,6 0,7 2,1
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,6
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
afeccions originades en el període perinatal 120,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 42,2 0,7 0,5 0,0 0,5 0,6
signes, símptomes i troballes no classificades 21,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,6
causes externes 0,0 2,1 0,8 4,8 7,4 6,8
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2017 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i total
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 245,3 746,2 1.724,5 4.945,7 15.330,7 887,3
malalties infeccioses i parasitàries 6,4 11,9 20,2 75,7 250,3 13,10
tumors 101,9 382,1 821,5 1.641,9 2.772,9 284,8
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,9 0,9 7,5 20,5 102,8 4,4
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 3,5 14,1 57,3 179,6 521,7 27,9
trastorns mentals i del comportament 1,4 7,5 27,5 228,2 1.360,8 43,8
malalties del sistema nerviós 5,4 21,0 62,5 344,4 1.063,1 50,5
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 0,1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 0,1
malalties del sistema circulatori 55,7 158,7 370,2 1.165,6 4.293,1 214,6
malalties de l'aparell respiratori 12,4 43,1 158,4 711,7 2.497,6 111,6
malalties de l'aparell digestiu 20,2 51,1 99,9 213,4 588,8 42,5
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,5 1,2 7,2 44,8 1,5
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,9 1,8 6,3 38,9 262,1 8,5
malalties del sistema genitourinari 0,7 6,6 22,0 123,8 712,7 24,2
afeccions originades en el període perinatal 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,4
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 0,7 2,3 1,5 1,0 7,9 1,6
signes, símptomes i troballes no classificades 3,1 8,9 14,8 45,5 280,6 12,0
causes externes 32,3 35,8 53,7 146,3 569,1 44,0
Dones 145,9 322,9 731,0 2.798,5 12.577,2 855,7
malalties infeccioses i parasitàries 3,2 5,1 11,8 54,5 169,6 13,3
tumors 84,5 201,2 353,4 720,5 1.303,4 180,5
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,5 0,6 3,4 15,0 65,7 4,4
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2,1 5,8 27,1 116,9 533,1 33,8
trastorns mentals i del comportament 0,5 3,0 19,2 196,6 1.603,1 81,5
malalties del sistema nerviós 4,4 12,4 47,5 294,3 1.290,6 81,0
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 0,1
malalties del sistema circulatori 21,1 41,9 137,3 745,3 4.107,8 242,8
malalties de l'aparell respiratori 7,0 15,2 48,6 260,5 1.431,5 84,7
malalties de l'aparell digestiu 7,6 14,6 33,6 135,3 538,8 38,2
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,6 0,5 4,1 55,5 2,7
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 1,2 2,1 7,6 46,2 301,6 16,9
malalties del sistema genitourinari 1,2 1,9 11,3 91,0 519,0 29,1
embaràs, part i puerperi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
afeccions originades en el període perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 0,4 0,9 0,5 1,5 3,2 1,0
signes, símptomes i troballes no classificades 1,6 1,9 6,0 30,8 265,3 14,4
causes externes 10,4 15,6 23,1 84,9 387,1 30,0
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/826