Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat M

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2014 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Font: Departament de Salut.
Homes 307,4 14,5 10,3 31,3 48,2 82,9
malalties infeccioses i parasitàries 0,0 1,2 0,2 0,3 0,8 2,9
tumors 0,0 2,4 3,9 7,8 8,0 25,2
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 5,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 5,4 1,8 0,5 0,3 0,8 0,8
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5
malalties del sistema nerviós 13,5 1,8 0,7 2,8 2,7 3,0
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 2,7 0,0 0,7 3,1 5,5 14,7
malalties de l'aparell respiratori 5,4 0,6 0,0 1,4 1,3 4,1
malalties de l'aparell digestiu 2,7 0,0 0,2 0,0 1,1 3,6
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
afeccions originades en el període perinatal 167,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 72,8 0,6 0,5 0,8 0,6 0,3
signes, símptomes i troballes no classificades 27,0 2,4 0,5 0,3 0,8 1,4
causes externes 5,4 3,0 2,2 14,0 25,7 25,8
Dones 233,0 11,6 7,6 13,9 25,3 53,6
malalties infeccioses i parasitàries 5,8 0,7 0,3 0,9 1,2 2,4
tumors 2,9 2,6 3,1 3,5 8,7 31,2
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 5,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 5,8 0,7 0,8 0,0 0,4 0,3
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,2
malalties del sistema nerviós 11,5 1,9 0,3 0,6 1,5 1,9
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 8,6 1,9 0,0 1,8 1,7 6,8
malalties de l'aparell respiratori 2,9 0,0 0,5 0,6 1,7 1,1
malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 1,4
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
afeccions originades en el període perinatal 126,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 43,2 1,3 0,0 0,6 0,0 0,5
signes, símptomes i troballes no classificades 17,3 0,0 0,3 0,0 1,0 1,4
causes externes 2,9 1,9 1,0 5,6 7,3 5,6
Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2014 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i total
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Font: Departament de Salut.
Homes 280,3 752,0 1.696,0 4.920,7 14.917,3 837,1
malalties infeccioses i parasitàries 8,8 10,8 25,2 79,0 203,5 13,4
tumors 117,0 410,4 835,1 1.640,9 2.901,8 283,4
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,9 3,6 7,7 25,6 110,0 4,9
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 4,4 16,1 34,5 148,7 378,4 20,8
trastorns mentals i del comportament 1,8 3,9 34,2 199,5 1.169,8 35,7
malalties del sistema nerviós 6,0 20,0 67,1 319,5 1.014,5 46,0
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,3 1,0 1,5 0,1
malalties del sistema circulatori 57,2 152,0 353,3 1.270,2 4.712,2 213,6
malalties de l'aparell respiratori 11,7 33,7 154,3 683,0 2.292,8 98,2
malalties de l'aparell digestiu 27,2 47,9 84,7 224,1 627,1 41,0
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,2 0,2 2,2 7,7 21,1 1,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,2 2,7 3,5 21,0 87,4 3,4
malalties del sistema genitourinari 0,9 6,3 26,5 120,0 652,7 21,4
afeccions originades en el període perinatal 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,8
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 1,3 1,0 1,6 2,0 4,5 1,7
signes, símptomes i troballes no classificades 6,9 11,8 18,5 35,9 132,7 9,1
causes externes 35,7 31,3 47,3 142,6 607,5 41,5
Dones 141,8 333,2 718,8 2.886,7 11.861,7 798,5
malalties infeccioses i parasitàries 5,5 7,5 14,6 61,0 166,7 14,5
tumors 88,1 202,3 346,9 764,2 1.274,1 179,2
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,6 2,5 2,5 14,6 76,7 4,8
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 0,4 4,1 21,7 105,2 393,3 25,2
trastorns mentals i del comportament 0,4 3,4 16,3 184,4 1.433,8 69,3
malalties del sistema nerviós 4,8 14,5 47,8 313,6 1.219,2 76,2
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,3 0,4 0,7 0,1
malalties del sistema circulatori 15,7 47,0 136,3 830,7 4.248,0 242,0
malalties de l'aparell respiratori 4,2 15,4 38,5 226,0 1.255,1 70,1
malalties de l'aparell digestiu 7,2 13,8 44,1 159,2 548,1 39,3
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,2 0,5 1,4 4,8 57,7 2,8
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,7 2,3 5,6 21,5 81,6 5,6
malalties del sistema genitourinari 1,1 2,7 14,3 94,2 453,8 25,7
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
afeccions originades en el període perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 1,1 0,5 2,0 2,6 2,8 1,3
signes, símptomes i troballes no classificades 1,7 4,3 4,8 19,0 164,6 9,3
causes externes 10,1 12,5 21,7 85,4 484,7 31,9

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/826

Sou aquí: