Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total a preus bàsics, prod. CCPA-96

Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total a preus bàsics, prod. CCPA-96 Catalunya
2001 2000 1999 1998 1997
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Comptes satèl·lit de l'aigua.
Les úniques dades disponibles són les de l'estudi pilot que var fer l'INE del 1997 al 2001.
Serveis relacionats amb la producció agrícola. Operacions del sistema de regatge 18.847 24.638 19.366 18.079 17.536
Serveis de capt., depur. i distr. aigua
aigua potable i aigua no potable 543.373 551.337 510.846 471.226 411.205
serveis de distribució i serveis administratius relatius a l'aigua 3.896 4.861 4.501 4.300 4.250
total aigua distribuïda 547.269 556.198 515.347 475.526 415.455
Serveis de depuració i tractament d'aigües residuals 100.311 116.931 122.312 95.125 72.981
Total 666.427 697.767 657.025 588.729 505.971

Taules disponibles [+]

Sou aquí: