Pràctica d'almenys una activitat d'àmbit cultural per sexe Catalunya. 2008
Sexe Població Distribució percentual Taxes
Nois 343,1 52,3 96,3
Noies 312,4 47,7 98,4
Total 655,5 100,0 97,3
Unitats: Milers d'infants.