Metodologia T

Sota el títol d'equipaments culturals es presenten dades sobre arxius, museus i col·leccions, sales de cinema, així com teatres i auditoris.

Definicions

Arxius

Arxius amb fons històrics de caràcter públic o privat. L'accés i consulta dels fons dependents de l'Administració estan ordenats i reglamentats al servei dels investigadors. Per contra, la utilització dels arxius privats no està permesa al públic ni tan sols en condicions especials.

No s'hi inclouen:

  • els arxius administratius de la Generalitat corresponents als departaments, serveis territorials, organismes autònoms i empreses públiques
  • els arxius administratius municipals que no contenen fons històrics
Museus i col·leccions

Locals representats per institucions permanents sense finalitat de lucre, oberts al públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles i immobles per tal de conservar-los, documentar-los, estudiar-los, exhibir-los i difondre'ls.

Sales de cinema

Sales on es projecten obres cinematogràfiques en el decurs de l'any i que disposen d'un determinat nombre de pantalles.

Teatres i auditoris

Llocs amb una capacitat determinada destinats a la representació d'obres escèniques o recitals musicals. Es comptabilitzen només els que durant l'any han dut a terme més de 5 representacions de teatre o música. No s'hi inclou la programació de caràcter amateur.

Sou aquí: