Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar i grans grups d'edat

Població de 2 anys i més segons la primera llengua que va parlar i grans grups d'edat. Catalunya. 2007
De 2 a 14 anys De 15 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més Total
Català 33,3 27,8 27,7 33,7 41,1 32,1
Castellà 37,7 47,6 52,3 54,9 52,7 50,2
Català i castellà 15,8 9,1 6,8 4,9 3,4 7,4
Una altra 10,2 14,6 12,6 5,8 2,2 9,3
Català i/o castellà i una altra 2,9 0,9 0,6 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat. Enquesta demogràfica.
Nota: El total inclou casos no classificables.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.