Centres i serveis segons tipus i grandària del centre, i tipus d'atenció. Discapacitat M

Centres i serveis d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons tipus i grandària del centre, i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Nombre de centres de serveis socials Nombre total de serveis Nombre de serveis residencials Nombre de serveis de dia Nombre de serveis de suport Nombre de serveis ambulatoris
Residència 69 87 86 1 0 0
Fins a 25 places 25 29 28 1 0 0
Entre 26 i 50 places 31 31 31 0 0 0
Entre 51 i 100 places 8 12 12 0 0 0
Més de 100 places 6 15 15 0 0 0
Residència i centre de dia 30 78 46 30 0 1
Fins a 25 places 5 11 6 5 0 0
Entre 26 i 50 places 14 32 16 14 0 1
Entre 51 i 100 places 10 28 18 10 0 0
Més de 100 places 1 7 6 1 0 0
Llar residència 183 214 213 0 0 1
Fins a 25 places 169 184 183 0 0 1
Entre 26 i 50 places 11 26 26 0 0 0
Entre 51 i 100 places 2 4 4 0 0 0
Més de 100 places 1 1 1 0 0 0
Centre de dia 188 312 0 308 4 0
Fins a 25 places 35 35 0 35 0 0
Entre 26 i 50 places 71 119 0 115 4 0
Entre 51 i 100 places 43 87 0 87 0 0
Més de 100 places 40 71 0 71 0 0
Altres 77 77 0 0 0 77
Sense places 77 77 0 0 0 77
Total 549 768 345 339 4 79
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]