Centres i serveis segons tipus de discapacitat i tipus d'atenció. Discapacitat M

Centres i serveis d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons tipus de discapacitat i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Nombre de centres de serveis socials Nombre total de serveis Nombre de serveis residencials Nombre de serveis de dia Nombre de serveis de suport Nombre de serveis ambulatoris
Persones amb discapacitat 76 76 0 0 0 76
Persones amb discapacitat física 33 50 14 35 0 1
Persones amb discapacitat intel·lectual 439 642 331 304 4 2
Total 549 768 345 339 4 79
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]