Segons grup funcional, perfil professional, i tipus de centre M

Personal dels centres d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons grup funcional, perfil professional, i tipus de centre. Catalunya. 2014
Residència Residència i centre de dia Llar residència Centre de dia Altres Total
persones hores persones hores persones hores persones hores persones hores persones personal equivalent (1) hores
Personal de direcció i administració 249 252.641 136 158.218 535 284.952 699 397.637 301 213.080 1.920 854 1.306.528
Personal de direcció i gerència 114 128.326 63 69.874 277 157.568 295 227.644 116 68.657 865 426 652.069
Personal administració 135 124.315 72 88.344 258 127.384 404 169.993 185 144.423 1.054 428 654.458
Personal auxiliar 2.828 3.202.421 1.560 1.821.221 2.075 1.988.359 2.364 2.618.022 3 511 8.829 6.294 9.630.533
Auxiliar per a l'atenció personal 1.629 1.824.632 818 975.704 512 468.785 362 187.559 0 0 3.320 2.259 3.456.679
Tècnics per a l'atenció personal 817 928.241 335 403.657 247 243.003 124 154.430 3 511 1.526 1.131 1.729.841
Monitors 300 374.595 378 423.193 1.220 1.181.515 1.396 1.877.519 0 0 3.295 2.521 3.856.821
Auxiliars de monitors 82 74.953 29 18.668 96 95.056 482 398.515 0 0 689 384 587.192
Personal tècnic assistencial 941 784.692 324 323.395 507 230.698 765 728.039 1.065 1.157.218 3.602 2.107 3.224.043
Metges 85 40.070 49 24.508 69 7.118 31 10.038 100 61.876 334 94 143.609
Infermers 199 196.778 103 124.124 84 26.112 21 9.165 0 0 407 233 356.179
Fisioterapeutes 71 56.141 54 44.731 23 5.871 91 81.075 145 182.366 384 242 370.185
Terapeutes ocupacionals 213 149.178 4 3.175 3 945 18 12.189 48 60.454 285 148 225.941
Psicòlegs 105 124.759 62 72.856 134 63.769 256 263.947 471 521.952 1.028 684 1.047.284
Logopedes 4 4.053 6 9.513 3 4.000 10 12.863 211 245.117 234 180 275.545
Treballadors socials 82 51.689 34 34.100 99 38.098 226 220.982 87 84.759 527 281 429.627
Educadors socials 157 152.883 3 4.236 54 72.685 86 113.883 3 694 302 225 344.380
Tècnics lleure 25 9.322 9 6.152 39 12.102 27 3.897 0 0 100 21 31.473
Pers. serveis generals i manteniment 681 736.018 281 346.678 622 280.772 477 345.728 73 39.998 2.134 1.143 1.749.195
Personal de cuina 116 151.747 60 79.070 208 67.302 122 107.372 6 2.408 513 267 407.898
Personal de neteja 479 494.731 183 243.807 298 181.371 194 145.387 44 35.156 1.198 719 1.100.451
Personal de manteniment 85 89.541 38 23.802 116 32.100 160 92.970 23 2.434 423 157 240.846
Altre personal 181 161.282 80 26.234 27 5.144 199 27.857 37 25.950 525 161 246.467
Total (2) 4.802 5.137.054 2.314 2.675.747 3.546 2.789.925 4.335 4.117.284 1.402 1.436.756 16.399 10.560 16.156.766
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Estimació del nombre de persones a dedicació plena.
(2) Una mateixa persona pot desenvolupar més d'una funció, i per tant la suma de persones pot no coincidir amb el total.

Taules disponibles [+]