Nombre de dones i edat mitjana segons règim contractual. Discapacitat M

Nombre de dones i edat mitjana dels centres d'atenció social a les persones amb discapacitat. Segons règim contractual. Catalunya. 2014
Persones Personal equivalent (1) Hores Nombre de dones Edat mitjana
Personal assalariat fix 11.293 8.592 13.145.696 9.046 83
Personal assalariat temporal 3.281 1.392 2.130.422 2.489 40
Personal en règim autònom 280 60 91.514 157 33
Personal d'empreses externes 613 311 475.133 460 46
Personal titular i propietari 1 1 1.760 0 41
Personal no remunerat 931 198 302.892 548 46
Total 16.399 10.560 16.156.766 12.737 39
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Estimació del nombre de persones a dedicació plena.

Taules disponibles [+]