Segons tipus de centre, grup funcional, i règim contractual M

Personal dels centres d'atenció social a la infància, adolescència i joventut. Segons tipus de centre, grup funcional, i règim contractual. Catalunya. 2014
Personal assalariat Personal autònom Personal d'empreses externes Personal titular i propietari Personal no remunerat Total
persones hores persones hores persones hores persones hores persones hores persones personal equivalent (1) hores
Residència 5.156 5.699.155 79 42.346 305 418.971 6 1.000 223 78.368 5.770 4.078 6.239.840
Personal de direcció i administració 286 405.134 12 17.351 6 7.476 6 1.000 19 18.294 329 294 449.256
Personal auxiliar 29 35.166 0 0 6 1.000 0 0 67 25.433 102 40 61.599
Personal tècnic assistencial 4.050 4.528.076 59 24.131 33 49.337 0 0 36 18.259 4.177 3.019 4.619.803
Personal de serveis generals i manteniment 573 530.682 0 0 172 208.048 0 0 12 10.031 757 489 748.762
Altre personal 218 200.097 8 864 88 153.110 0 0 89 6.350 403 236 360.421
Llar residència 208 146.505 0 0 0 0 0 0 106 52.399 314 130 198.903
Personal de direcció i administració 47 23.434 0 0 0 0 0 0 29 10.319 76 22 33.753
Personal auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9.682 25 6 9.682
Personal tècnic assistencial 152 118.708 0 0 0 0 0 0 42 32.103 195 99 150.811
Personal de serveis generals i manteniment 9 4.363 0 0 0 0 0 0 5 136 13 3 4.499
Altre personal 0 0 0 0 0 0 0 0 6 159 6 0 159
Altres 1.562 1.267.434 210 8.348 372 236.685 2 1.507 1.697 517.356 3.843 1.328 2.031.329
Personal de direcció i administració 336 225.189 7 2.271 41 18.571 2 1.507 29 10.152 416 168 257.689
Personal auxiliar 299 176.583 185 3.475 126 60.728 0 0 937 415.610 1.548 429 656.397
Personal tècnic assistencial 810 812.847 15 1.824 143 144.893 0 0 511 58.009 1.478 665 1.017.572
Personal de serveis generals i manteniment 86 40.645 2 778 57 12.032 0 0 15 5.296 161 38 58.751
Altre personal 30 12.170 0 0 6 462 0 0 204 28.289 241 27 40.920
Total (2) 6.694 7.113.094 288 50.694 633 655.656 8 2.507 1.939 648.122 9.562 5.536 8.470.073
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Estimació del nombre de persones a dedicació plena.
(2) Una mateixa persona pot desenvolupar més d'una funció, i per tant la suma de persones pot no coincidir amb el total.

Taules disponibles [+]