Segons grup funcional i règim contractual. Infància, adolescència i joventut M

Personal dels centres d'atenció social a la infància, adolescència i joventut. Segons grup funcional i règim contractual. Catalunya. 2014
Personal assalariat Personal autònom Personal d'empreses externes Personal titular i propietari Personal no remunerat Total
persones hores persones hores persones hores persones hores persones hores persones personal equivalent (1) hores
Personal de direcció i administració 669 653.757 20 19.622 47 26.047 8 2.507 77 38.765 821 484 740.697
Personal auxiliar 328 211.749 185 3.475 132 61.728 0 0 1.029 450.725 1.675 476 727.678
Personal tècnic assistencial 5.012 5.459.631 74 25.955 176 194.229 0 0 589 108.371 5.850 3.783 5.788.186
Personal de serveis generals i manteniment 668 575.690 2 778 229 220.081 0 0 32 15.463 931 531 812.011
Altre personal 248 212.266 8 864 94 153.572 0 0 299 34.798 650 262 401.500
Total (2) 6.694 7.113.094 288 50.694 633 655.656 8 2.507 1.939 648.122 9.562 5.536 8.470.073
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Estimació del nombre de persones a dedicació plena.
(2) Una mateixa persona pot desenvolupar més d'una funció, i per tant la suma de persones pot no coincidir amb el total.

Taules disponibles [+]