Finançament segons tipus i grandària del centre. Infància, adolescència i joventut M

Finançament dels centres d'atenció social a la infància, adolescència i joventut. Segons tipus i grandària del centre. Catalunya. 2014
Quotes persones usuàries Ingressos socials Finançament públic Finançament privat Altres ingressos Ingressos de capital traspassats Total
Residència 8 253 147.125 9.843 220 210 157.659
Fins a 25 places 8 250 81.025 8.588 208 121 90.200
Entre 26 i 50 places 0 3 50.893 461 12 88 51.458
Entre 51 i 100 places 0 0 15.207 794 1 0 16.002
Llar residència 190 115 3.162 877 56 13 4.413
Fins a 25 places 190 115 3.162 877 56 13 4.413
Altres 529 1.609 21.435 5.131 100 95 28.899
Fins a 25 places 11 243 2.457 159 11 0 2.882
Entre 26 i 50 places 2 719 5.536 419 0 0 6.675
Entre 51 i 100 places 13 123 5.001 999 16 0 6.152
Més de 100 places 503 524 6.650 3.555 73 95 11.400
Sense places 0 0 1.790 0 0 0 1.790
Total 726 1.977 171.723 15.851 377 317 190.970
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]