Capacitat i ocupació segons naturalesa jurídica i tipus d'atenció. Malalts mentals M

Capacitat i ocupació dels centres d'atenció social a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Segons naturalesa jurídica i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Atenció residencial Atenció de dia
capacitat places ocupades grau ocupació capacitat places ocupades grau ocupació
Entitat pública 219 219 100,0 % 100 100 100,0 %
Entitat social 1.258 1.242 98,7 % 915 899 98,3 %
Entitat mercantil 270 255 94,5 % z z z
Total 1.748 1.717 98,2 % 1.015 999 98,4 %
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: En aquestes taules no apareixen els serveis ambulatoris en no disposar d'una capacitat quantificable.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles [+]