Capacitat i ocupació segons tipus i grandària del centre, i tipus d'atenció. Malalts mentals M

Capacitat i ocupació dels centres d'atenció social a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Segons tipus i grandària del centre, i tipus d'atenció. Catalunya. 2014
Atenció residencial Atenció de dia
capacitat places ocupades grau ocupació capacitat places ocupades grau ocupació
Llar residència 1.748 1.717 98,2 % z z z
Fins a 25 places 514 493 95,9 % z z z
Entre 26 i 50 places 972 962 99,0 % z z z
Entre 51 i 100 places 263 263 100,0 % z z z
Centre de dia z z z 1.015 999 98,4 %
Fins a 25 places z z z 369 360 97,4 %
Entre 26 i 50 places z z z 645 639 99,0 %
Total 1.748 1.717 98,2 % 1.015 999 98,4 %
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: En aquestes taules no apareixen els serveis ambulatoris en no disposar d'una capacitat quantificable.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles [+]