Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B: Indústries extractives M

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B: Indústries extractives Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions naturalesa i paisatge altres equips i instal·lacions total emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions altres equips i instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 40.355 209.363 183.260 120.558 0 141.436 694.972 694.972 4.488.013
2008 1.875.881 0 6.408 0 8.544 39.200 0 1.930.033 173.709 33.434 25.744 6.408 0 70.795 310.090 2.240.123 5.689.284
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.

Taules disponibles

Sou aquí: