Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DB M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DB Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 305.876 2.316.668 190.976 57.868 276.559 5.471 0 3.153.418 643.088 516.498 2.383.678 0 391.640 69.922 683.824 0 4.688.650 7.842.068 25.739.306
2005 232.213 1.489.307 146.960 314.785 246.425 3.261 0 2.432.951 288.658 625.544 394.417 39.863 793.930 1.469.962 1.218.859 1.757 4.832.990 7.265.941 24.139.056
2004 561.435 632.548 337.601 22.878 155.806 10.603 11.206 1.732.077 63.993 1.293.792 964.764 1.048.187 1.676.237 210.510 815.164 0 6.072.647 7.804.724 24.522.028
2003 451.876 484.445 345.971 534.020 61.859 0 437.929 2.316.100 1.239.652 739.037 59.999 2.688 1.735.785 137.060 0 112.392 4.026.613 6.342.713 23.112.512
2002 654.820 492.255 265.583 64.723 222.491 80.750 10.949 1.791.571 29.970 366.110 694.241 194.125 999.971 154.261 3.375.000 575.618 6.389.296 8.180.867 20.619.162
2001 842.661 3.661.484 1.240.314 282.523 1.972.129 32.466 289.590 8.321.167 668.281 2.700.392 701.167 1.377.168 380.666 185.708 1.680.000 5.288 7.698.670 16.019.837 19.065.178
2000 1.933.825 7.356.954 424.740 2.000 457.213 26.592 693.636 10.894.960 3.575.754 2.069.295 1.077.986 0 .. 225.106 0 109.697 7.057.838 17.952.798 12.204.030
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: