Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DD M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DD Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2002 25.771 11.657 29.138 0 96.543 0 0 163.109 35.789 0 119.126 0 26.712 94.468 0 0 276.095 439.204 915.681
2001 1.583 0 94.056 0 75.042 3.125 0 173.806 0 0 0 0 2.404 17.944 0 0 20.348 194.154 294.775
2000 2.687.413 24.062 40.901 0 122.461 13.741 0 2.888.578 0 0 97.790 991.670 .. 4.508 0 0 1.093.968 3.982.546 418.239
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: