Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DF M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DF Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2002 115.076 60.000 270.000 190.000 0 0 0 635.076 220.000 80.000 0 0 1.400.000 0 0 0 1.700.000 2.335.076 628.863
2001 312.078 29.434 6.426 19.874 2.516 0 0 370.328 0 0 0 0 32.930 0 985.882 0 1.018.812 1.389.140 1.465.920
2000 386.355 738.464 17.982 59.632 698.268 1.983 0 1.902.684 7.634.537 121.777 0 0 .. 0 530.213 2.475.076 10.761.603 12.664.287 1.152.354
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2003 les dades de la subsecció DF (Refinació de petroli i tractament combustibles nuclears) es presenten agregades amb les de la subsecció DG (Indústries químiques) per tal de preservar-ne el secret estadístic.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: