Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DK M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DK Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 323.558 171.693 114.857 36.224 92.720 773 0 739.825 190.032 156.400 188.035 19.962 293.825 1.771.817 271.282 126.885 3.018.238 3.758.063 8.202.068
2005 1.438.205 345.924 142.475 2.110 19.756 0 0 1.948.470 1.108.630 103.656 0 0 154.869 134.170 0 297.354 1.798.679 3.747.149 7.231.109
2004 1.051.691 174.287 360.654 29.926 0 52.760 2.901 1.672.219 1.812.879 258.816 46.681 0 22.603 0 85.719 2.810 2.229.508 3.901.727 7.218.112
2003 364.193 357.296 673.008 17.739 140.150 112.764 16.460 1.681.610 818.360 10.981 16.466 10.695 92.193 63.345 214.864 547.732 1.774.636 3.456.246 6.510.515
2002 198.936 393.667 104.736 8.500 65.296 87.044 15.840 874.019 157.240 394.945 579.349 12.000 99.855 25.000 0 0 1.268.389 2.142.408 5.533.165
2001 312.726 3.191.491 476.563 43.374 274.302 41.650 625.000 4.965.106 42.500 8.431 452.761 0 363.931 255.109 126.000 641.667 1.890.399 6.855.505 3.388.582
2000 381.030 1.043.080 200.646 4.508 635.455 11.239 1.503 2.277.461 12.020 277.581 296.530 0 .. 1.033.410 0 104.877 1.724.418 4.001.879 3.020.565
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: