Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DJ M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DJ Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 5.942.220 578.305 947.690 137.971 1.472.088 27.511 136.800 9.242.585 3.083.856 291.286 2.748.264 1.046.721 666.171 311.940 3.596.937 104.130 11.849.305 21.091.890 30.678.699
2005 5.185.816 2.739.447 1.455.812 416.072 1.985.672 17.503 55.904 11.856.226 1.665.413 2.057.724 1.502.505 1.797.222 3.317.520 158.468 729.363 128.219 11.356.434 23.212.660 30.447.931
2004 9.860.319 2.698.887 1.110.146 613.264 924.846 83.852 287.252 15.578.566 4.806.156 283.210 618.767 41.502 699.760 315.953 163.135 282.214 7.210.697 22.789.264 29.648.568
2003 9.026.379 3.958.234 1.119.115 413.876 1.771.143 649.956 258.098 17.196.800 2.268.260 207.667 723.067 0 313.146 1.116.687 2.229.367 18.732 6.876.926 24.073.728 26.955.568
2002 3.144.514 3.791.942 650.854 857.407 778.653 9.900 31.287 9.264.557 6.359.911 380.467 961.439 191.000 206.238 1.018.784 0 14.201 9.132.040 18.396.596 24.938.848
2001 1.852.929 1.075.957 2.308.709 25.974 138.446 17.639 1.127.627 6.547.281 2.039.843 577.671 500.507 0 113.932 1.139.368 70.327 225.317 4.666.965 11.214.246 12.009.090
2000 6.167.186 995.562 4.412.646 127.531 398.426 61.158 555.427 12.717.936 1.165.561 408.236 1.021.506 540.281 .. 116.546 831.245 1.147.806 5.231.181 17.949.116 11.609.129
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: