Saltar al contingut principal

Resultats econòmics

Resultats econòmics de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2016
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Patrimoni, arxius i biblioteques 154.115 17.417 101.501 117.136
Llibres i premsa 2.221.079 973.351 562.415 517.567
Arts visuals 472.023 117.720 87.279 89.339
Arts escèniques i musicals 492.759 193.124 183.073 143.687
Audiovisual i multimèdia 1.814.681 991.548 427.484 539.801
Arquitectura 614.481 189.877 189.553 97.590
Publicitat 1.761.859 578.816 495.644 458.965
Altres serveis relacionats amb la cultura 1.859.041 1.519.897 145.070 149.800
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.428.831 681.130 240.217 391.874
Total 10.818.869 5.262.880 2.432.235 2.505.759
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.