Saltar al contingut principal

Producció i valor afegit brut

Producció i valor afegit brut del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2016
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
TIC industrial 602.912 398.740 204.171 45.842
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 353.678 233.632 120.046 22.377
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 148.331 91.414 56.918 17.216
fabricació de productes electrònics de consum 100.902 73.695 27.208 6.249
TIC de serveis 10.087.792 4.253.468 5.834.324 2.033.463
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.120.569 426.983 693.586 59.942
edició de programes informàtics 228.484 83.280 145.204 22.685
telecomunicacions 3.281.190 1.416.868 1.864.322 1.196.264
serveis de tecnologies de la informació 4.878.139 2.118.732 2.759.408 623.271
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 412.047 152.216 259.831 85.084
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 167.362 55.389 111.973 46.218
Total 10.690.703 4.652.208 6.038.495 2.079.305
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.