Empreses i ocupació

Empreses i ocupació del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2016
Nombre d'empreses Persones ocupades Persones assalariades
TIC industrial 448 4.068 3.865
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 205 2.530 2.455
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 220 1.110 988
fabricació de productes electrònics de consum 23 428 422
TIC de serveis 14.924 83.848 74.513
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.141 13.019 12.784
edició de programes informàtics 492 2.343 2.025
telecomunicacions 1.117 8.122 7.563
serveis de tecnologies de la informació 9.204 51.642 45.631
processament dades, hostatge, activitats relacionades, portals web 982 5.013 4.367
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 1.988 3.707 2.143
Total 15.372 87.916 78.378
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.