Saltar al contingut principal

Empreses i despesa en innovació

Empreses i despesa en innovació del sector TIC. Per activitats, percentatge d'empreses i despesa Catalunya. 2016
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros) (1) % empreses amb activitats d'innovació tecnològica % empreses amb innovacions tecnològiques o no tecnològiques en el període (2) % empreses amb innovacions tecnològiques en el període (2) % empreses amb innovacions no tecnològiques en el període (2)
TIC industrial 20.671,1 52,8 54,8 51,2 32,2
TIC de serveis 313.858,0 30,2 48,2 33,6 39,0
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 72.521,4 8,4 41,6 10,7 37,2
edició de programes, processament de dades i reparació ordinadors 40.989,1 47,7 61,9 52,9 43,9
telecomunicacions 12.135,6 28,7 39,1 33,1 30,6
serveis de tecnologies de la informació 188.211,9 36,1 49,7 39,6 39,8
Total 334.529,1 31,7 48,6 34,8 38,6
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Despesa en innovació tecnològica realitzada a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment d'on tinguin la seva seu social.
(2) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors.
Nota: Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.