Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013

La revisió de les sèries de l'Enquesta de població activa (EPA) consisteix en la incorporació i actualització de les noves sèries de població i habitatges derivades del Cens de població i habitatges 2011, que substitueixen les basades en el Cens del 2001 utilitzades fins al quart trimestre del 2013.

Aquest canvi poblacional comporta la revisió dels factors d'elevació de l'enquesta a partir del primer trimestre del 2002 i, per tant, l'actualització de tots els resultats de l'EPA. D'aquesta manera, s'obté una sèrie retrospectiva homogènia del 2002 al 2013.

Per poder comparar el canvi de base poblacional en les noves estimacions de l'EPA, l'Idescat difon les diferències en les principals magnituds per al període 2005–2013 segons les poblacions basades en els censos de població i habitatges del 2001 (ara ja desactualitzades) i del 2011.

En altres seccions

Taules bàsiques