Saltar al contingut principal

Residus municipals. Generació. Recollida no selectiva estimada. Per tipus de residu

Residus municipals. Generació. Recollida no selectiva estimada. Per tipus de residu Catalunya
Residus domèstics i similars (domèstics i via pública) Residus domèstics voluminosos (estris domèstics) Total
2017 2.350.780 105.836 2.456.616
2016 2.276.881 163.348 2.440.229
2015 2.283.180 94.157 2.377.337
2014 2.402.829 100.042 2.502.871
2013 2.495.715 86.516 2.582.231
2012 2.334.367 83.700 2.418.067
2011 2.570.746 55.438 2.626.184
2010 2.441.711 77.627 2.519.338
2009 2.809.616 82.860 2.892.476
2008 2.879.960 162.913 3.042.873
2007 3.239.321 77.249 3.316.570
Unitats: Tones.
Font: INE. Enquesta sobre la recollida i el tractament de residus.
Nota: A partir de l'any 2011 (inclòs), les dades de residus domèstics barrejats, vidre, paper i cartró, residus animals i vegetals i envasos mixtos, les proporciona el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.