Saltar al contingut principal

Residus municipals. Generació. Recollida selectiva estimada. Per tipus de residu

Residus municipals. Generació. Recollida selectiva estimada. Per tipus de residu Catalunya
Medicaments no utilitzats Residus sanitaris i biològics Residus metàl·lics Vidre Paper i cartró Cautxú (pneumàtics) Plàstics (excepte embalatges) Fusta Roba i residus tèxtils Equips elèctrics rebutjats Residus de piles i acumuladors Residus animals i vegetals Envasos mixtos i embalatges mesclats Llots comuns Residus de la construcció i la demolició Altres Total
2017 .. .. 7.023 182.760 296.067 .. 2.175 71.541 6.822 6.729 393 465.230 141.409 0 102.248 355 1.282.752
2016 .. .. 4.091 170.831 273.028 .. 910 20.015 2.771 4.581 257 449.152 130.925 0 42.330 158 1.099.049
2015 .. .. 4.885 158.878 298.134 .. 2.964 35.209 2.693 6.361 857 430.929 129.526 0 87.722 19.663 1.177.821
2014 .. .. 4.932 162.447 271.427 .. 2.993 35.547 2.676 5.284 712 421.902 120.590 0 88.563 19.852 1.136.925
2013 .. .. 4.423 154.732 262.428 .. 1.975 14.566 2.746 8.254 367 428.508 124.407 0 45.725 3.109 1.051.241
2012 .. .. 6.420 169.191 318.118 .. 37.467 44.513 1.896 4.387 335 413.249 129.674 726 76.102 10.537 1.212.615
2011 .. .. 3.363 180.729 408.518 .. 19.847 30.885 967 2.801 137 462.395 127.713 6.012 56.681 623 1.300.671
2010 109 482 13.187 186.378 453.952 1.537 30.305 114.476 314 3.873 159 480.290 124.162 5.807 43.799 20.665 1.479.495
2009 31 201 23.706 148.568 209.388 2.171 46.787 96.707 213 2.453 917 241.296 134.221 4.755 17.666 4.243 933.323
2008 28 2.307 27.104 152.154 222.690 281 45.516 49.663 151 3.633 795 245.684 206.782 3.278 17.905 2.315 980.286
2007 253 11.364 28.620 151.758 234.797 961 45.680 42.516 289 .. 567 294.825 82.161 9.811 39.408 4.921 947.931
Unitats: Tones.
Font: INE. Enquesta sobre la recollida i el tractament de residus.
Notes:
- A partir de l'any 2011 (inclòs), les dades de residus domèstics barrejats, vidre, paper i cartró, residus animals i vegetals i envasos mixtos, les proporciona el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
- A partir de l'any 2011 (inclòs), els medicaments no utilitzats, els residus de cautxú i els residus sanitaris i biològics estan inclosos en la categoria altres.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.