Estadística de l'estructura de les explotacions agràries M

L'Estadística de l'estructura de les explotacions agràries s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic per dissenyar la política agrària comuna.

L'Estadística de l'estructura de les explotacions agràries presenta, per als períodes intercensals, una sèrie amb dades per a l'àmbit de Catalunya, que fins al 2007 eren biennals i a partir del 2013 passen a ser triennals.

A partir de l'any 2013, l'organisme responsable d'aquesta operació estadística és l'INE.

Taules disponibles [+]

En altres seccions

Taules bàsiques

Vegeu també

Sou aquí:

  • Estadística
  • Estadística de l'estructura de les explotacions agràries