Indicadors de benestar i progrés social M

Indicadors de benestar i progrés social Catalunya.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Condicions de vida i treball
Renda mitjana neta anual de les llars (euros) 31.411 31.339 30.655 30.407 30.423 (b) 30.885 31.201 33.297
S80/S20 5,7 5,5 6,0 6,5 5,7 .. .. ..
Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) 23,8 22,5 23,5 26,0 24,5 .. .. ..
Taxa de dones en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) 24,5 24,0 23,8 26,8 24,1 .. .. ..
Taxa de menors de 18 anys en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) 27,7 25,0 29,4 29,9 27,6 .. .. ..
Taxa de risc de pobresa 20,0 19,2 19,0 20,9 19,8 (b) 20,1 20,5 19,9
Taxa de risc de pobresa en el treball 12,2 12,0 11,2 11,7 11,4 (b) 11,7 10,7 13,3
Baixa intensitat de treball 8,8 7,2 8,8 12,0 10,8 11,5 11,6 8,0
Privació material severa 5,0 5,5 6,7 6,3 6,1 7,4 7,2 3,7
Intensitat de risc de pobresa 30,3 29,0 35,7 37,3 27,0 .. .. ..
Cobertura de les prestacions de desocupació 26,0 27,0 27,9 30,2 33,8 34,6 35,9 42,5
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys 71,8 70,1 67,7 66,2 63,9 64,0 67,0 67,6
Taxa d'atur 13,4 15,7 18,6 20,3 23,1 22,5 19,2 17,7
Taxa d'atur de les dones 14,4 16,9 19,4 20,0 22,4 21,7 18,4 16,5
Taxa d'atur dels joves 30,4 34,3 42,3 47,1 50,2 50,4 43,8 39,1
Taxa d'atur de llarga durada 6,3 8,5 10,4 11,5 12,2 11,0 8,9 7,4
Taxa d'atur de molt llarga durada 4,7 6,5 7,8 8,2 7,6 6,7 4,8 2,5
Salut
Esperança de vida en néixer (anys) .. .. 83,2 83,4 83,2 82,7 82,5 82,2
Esperança de vida en bona salut en néixer .. .. 82,6 82,1 81,9 79,8 81,2 78,0
Consum de tabac en la població de 15 anys i més 24,0 24,7 25,7 25,9 26,5 28,5 29,5 29,5
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys 36,3 34,2 31,8 30,4 31,1 35,4 37,4 ..
Estat de salut autopercebut 80,7 83,4 83,3 83,2 81,1 82,8 80,1 79,3
Adults amb problemes de depressió o ansietat 15,6 18,2 15,0 15,9 19,2 18,4 21,4 21,2
Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys 5,1 4,7 4,2 4,5 4,4 3,6 3,7 ..
Satisfacció amb els serveis sanitaris públics 90,0 88,7 89,7 90,0 88,1 90,2 87,9 ..
Educació
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari 44,8 43,1 43,1 47,0 (b) 46,2 42,9 42,2 42,7
Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria .. 73,8 72,4 68,6 64,4 64,7 62,6 62,0
Abandonament prematur dels estudis 17,1 18,0 18,9 22,2 24,7 24,2 26,2 28,9
Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa .. 16,9 18,4 20,1 23,1 22,2 20,2 20,9
Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 1\5 1\5 2\4 2\4 1\3 2\3 .. ..
Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 2\5 3\5 1\4 1\4 1\3 0\3 .. ..
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys 7,7 7,4 7,6 8,3 9,5 9,0 9,4 10,3
Medi ambient
Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990) .. .. 112,0 111,2 110,5 119,4 123,4 130,3
Consum d'energia renovable .. .. 8,5 8,7 8,8 8,2 7,1 6,7
Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 102,9 95,9 103,3 93,8 89,1 100,3 97,6 104,9
Recollida selectiva .. 38,5 39,0 38,2 38,0 39,1 40,6 40,5
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³) .. 21,0 26,0 23,0 21,0 29,0 29,0 27,0
Habitatge
Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal 29,8 25,1 21,7 21,6 21,2 .. .. ..
Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal 7,6 9,2 11,1 9,9 9,8 .. .. ..
Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació 18,7 14,4 15,4 18,1 22,5 .. .. ..
Habitacions per persona (mitjana) 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9
Seguretat i transport
Percepció del nivell de seguretat del municipi .. .. 16,9 .. 16,4 17,0 19,2 19,4
Fets contra el patrimoni (nombre) 430.671 411.571 415.025 419.076 433.168 444.722 444.718 461.845
Víctimes mortals per accidents de trànsit (nombre) .. 282 261 230 232 274 280 339
Inclusió, drets i participació
Confiança en els polítics catalans (escala del 0 al 10) 3,8 3,7 3,4 3,6 4,1 4,5 5,1 4,5
Confiança en els tribunals de justícia (escala del 0 al 10) 3,9 3,8 4,4 3,3 3,8 3,8 .. 4,0
Dones alcaldesses .. .. 18,4 .. .. .. 14,2 ..
Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa .. 69,6 70,0 72,6 .. .. .. ..
Oci i cultura
Despesa de les llars en serveis culturals .. .. 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9
Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys 80,7 80,9 74,2 67,8 68,6 70,5 71,6 72,2
Ús habitual d'Internet 81,8 78,9 79,4 75,1 69,5 70,4 67,5 67,7
Oci actiu en la població de 3 a 14 anys 31,2 30,6 37,5 38,1 38,0 40,4 37,6 ..
Unitats: Percentatge, excepte quan s'indica el contrari.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Consulteu la metodologia per conèixer la font específica de cada indicador.
Advertiment
Advertiment
(b) Ruptura en la sèrie.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

  • Indicadors de benestar i progrés social

Sou aquí: