Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social

Indicadors de benestar i progrés social Catalunya
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Condicions de vida i treball
Renda mitjana neta anual de les llars (euros) 34.983 35.030 33.321 32.764 31.411 31.339 30.655 30.407 30.423 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
S80/S20 5,4 6,0 5,4 5,2 5,7 5,4 6,0 6,4 5,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE Objectiu UE 2030) 25,9 26,7 23,6 24,9 24,5 23,8 23,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de dones en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE Objectiu UE 2030) 27,2 28,6 25,3 28,1 25,5 25,3 23,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de menors de 18 anys en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE Objectiu UE 2030) 31,8 36,2 33,2 31,1 30,4 28,0 30,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de risc de pobresa 19,9 21,7 19,5 21,3 20,0 19,2 19,0 20,9 19,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de risc de pobresa en el treball 10,8 10,9 12,1 14,4 12,2 12,0 11,2 11,7 11,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Baixa intensitat de treball 9,6 10,2 8,3 5,8 8,7 7,6 9,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Privació material severa 9,0 8,0 6,5 6,7 6,1 7,8 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Intensitat de risc de pobresa 29,5 37,9 25,5 28,3 30,3 29,0 35,7 37,3 27,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cobertura de les prestacions de desocupació 29,9 31,1 29,6 27,7 26,0 27,0 27,9 30,2 33,8 34,6 35,9 42,5
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys 73,1 71,2 73,6 72,9 71,8 70,1 67,7 66,2 63,9 64,0 67,0 67,6
Taxa d'atur 11,6 12,6 11,0 11,5 13,4 15,7 18,6 20,3 23,1 22,5 19,2 17,7
Taxa d'atur de les dones 12,9 13,4 11,5 12,1 14,4 16,9 19,4 20,0 22,4 21,7 18,4 16,5
Taxa d'atur dels joves 28,9 34,0 26,2 27,7 30,4 34,3 42,3 47,1 50,2 50,4 43,8 39,1
Taxa d'atur de llarga durada 4,8 3,6 4,1 4,7 6,3 8,5 10,4 11,5 12,2 11,0 8,9 7,4
Taxa d'atur de molt llarga durada 2,6 2,3 2,6 3,3 4,7 6,5 7,8 8,2 7,6 6,7 4,8 2,5
Salut
Esperança de vida en néixer (anys) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,4 84,0 83,6 83,5 83,6 83,2 83,4 83,2 82,7 82,5 82,2
Esperança de vida en bona salut en néixer .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,3 81,0 79,6 79,5 82,2 82,6 82,0 81,9 79,7 81,2 78,1
Consum de tabac en la població de 15 anys i més 22,6 24,7 23,9 25,6 24,0 24,7 25,7 25,9 26,5 28,5 29,5 29,4
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys 40,4 35,9 34,6 35,6 36,3 34,2 31,8 30,4 31,1 35,4 38,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Estat de salut autopercebut 81,5 82,8 82,4 80,4 80,7 83,4 83,3 83,2 81,1 82,8 80,1 79,3
Adults amb problemes de depressió o ansietat 20,8 19,1 17,2 18,0 15,6 18,2 15,0 15,9 19,2 18,4 21,4 21,2
Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys 9,4 10,6 7,5 5,9 5,1 4,7 4,2 4,5 4,4 3,6 3,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Satisfacció amb els serveis sanitaris públics 86,4 87,9 86,4 89,6 90,0 88,7 89,1 90,1 89,6 89,4 87,0 84,7
Educació
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari 53,0 50,0 50,6 47,3 44,8 43,1 43,1 47,0 46,2 42,9 42,2 42,7
Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria 77,9 76,4 73,8 75,1 73,6 73,8 72,4 68,6 64,4 64,7 62,6 62,0
Abandonament prematur dels estudis 14,8 17,4 19,0 17,0 17,1 18,0 18,9 22,2 24,7 24,2 26,2 28,9
Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa 15,1 18,2 15,1 15,4 15,0 16,9 18,4 20,1 23,1 22,2 20,2 20,9
Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 3\5 1\5 1\5 1\5 1\5 1\5 2\4 2\4 1\3 2\3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 0\5 0\5 0\5 1\5 2\5 3\5 1\4 1\4 1\3 0\3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys 13,0 10,0 9,3 8,8 7,7 7,4 7,6 8,3 9,5 9,0 9,4 10,3
Medi ambient
Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 120,9 119,4 119,4 116,9 112,9 110,8 109,9 118,0 124,0 129,7
Consum d'energia renovable .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,9 9,4 9,1 8,7 7,4 7,3 7,0 6,4 5,7 6,5
Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 95,6 95,9 96,1 96,1 96,0 95,9 95,5 95,2 95,5 96,2 96,8 97,2
Recollida selectiva .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45,9 44,9 41,7 39,9 38,6 39,0 38,2 38,0 39,1 40,6 40,5
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,0 24,0 22,0 23,3 21,3 26,0 22,7 21,3 28,7 29,0 27,0
Habitatge
Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal 27,9 27,4 24,1 24,9 29,7 25,1 21,7 21,6 21,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal 13,0 12,4 7,5 8,2 7,6 9,2 11,1 9,9 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38,6 24,2 20,1 18,7 14,4 15,4 18,1 22,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Habitacions per persona (mitjana) 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9
Seguretat i transport
Percepció del nivell de seguretat del municipi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,4 17,0 19,2 19,4
Fets contra el patrimoni (nombre) 380.595 346.925 502.460 483.530 430.671 411.667 415.025 419.195 433.168 444.722 444.718 461.845
Víctimes mortals per accidents de trànsit (nombre) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 204 304 326 283 282 291 272 272 336 352 381
Inclusió, drets i participació
Confiança en els polítics catalans (escala del 0 al 10) 3,4 3,9 4,4 4,6 3,8 3,7 3,4 3,6 4,1 4,5 5,1 4,5
Confiança en els tribunals de justícia (escala del 0 al 10) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 3,5 3,5 3,9 3,8 4,4 3,3 3,8 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0
Dones alcaldesses .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50,2 59,9 69,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,6 70,0 72,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Oci i cultura
Despesa de les llars en serveis culturals .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys 83,7 83,2 82,1 82,8 80,7 80,9 74,2 67,8 68,6 70,5 71,6 72,2
Ús habitual d'Internet 93,5 94,0 91,1 85,1 81,8 78,9 79,4 75,1 69,5 70,4 67,5 67,7
Oci actiu en la població de 3 a 14 anys 31,7 27,2 31,4 35,1 31,2 30,6 37,5 38,1 38,0 40,4 37,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge, excepte quan s'indica el contrari.
Font: Idescat i Departament d'Economia i Hisenda.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

  • Indicadors de benestar i progrés social