Indicadors de benestar i progrés social M

Indicadors de benestar i progrés social Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Unitats: Percentatge, excepte quan s'indica el contrari.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Consulteu la metodologia per conèixer la font específica de cada indicador.
(b) Ruptura de sèrie
: Informació no disponible
Condicions de vida i treball
Renda mitjana neta anual de les llars (euros) 31.339 30.655 30.407 30.423 (b) 30.885 31.201 33.297
S80/S20 5,5 6,0 6,5 5,7 : : :
Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) 22,5 23,5 26,0 24,5 : : :
Taxa de dones en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) 24,0 23,8 26,8 24,1 : : :
Taxa de menors de 18 anys en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) 25,0 29,4 29,9 27,6 : : :
Taxa de risc de pobresa 19,2 19,0 20,9 19,8 (b) 20,1 20,5 19,9
Taxa de risc de pobresa en el treball 12,0 11,2 11,7 11,4 (b) 11,7 10,7 13,3
Baixa intensitat de treball 7,2 8,8 12,0 10,8 11,5 11,6 8,0
Privació material severa 5,5 6,7 6,3 6,1 7,4 7,2 3,7
Intensitat de risc de pobresa 29,0 35,7 37,3 27,0 : : :
Cobertura de les prestacions de desocupació 27,0 27,9 30,2 33,8 34,6 35,9 42,5
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys 70,1 67,7 66,2 63,9 64,0 67,0 67,6
Taxa d'atur 15,7 18,6 20,3 23,1 22,5 19,2 17,7
Taxa d'atur de les dones 16,9 19,4 20,0 22,4 21,7 18,4 16,5
Taxa d'atur dels joves 34,3 42,3 47,1 50,2 50,4 43,8 39,1
Taxa d'atur de llarga durada 8,5 10,4 11,5 12,2 11,0 8,9 7,4
Taxa d'atur de molt llarga durada 6,5 7,8 8,2 7,6 6,7 4,8 2,5
Salut
Esperança de vida en néixer (anys) : 83,2 83,4 83,2 82,7 82,5 82,2
Esperança de vida en bona salut en néixer : 82,6 82,1 81,9 79,8 81,2 78,0
Consum de tabac en la població de 15 anys i més 24,7 25,7 25,9 26,5 28,5 29,5 29,4
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys 34,2 31,8 30,4 31,1 35,4 37,4 :
Estat de salut autopercebut 83,4 83,3 83,2 81,1 82,8 80,1 79,3
Adults amb problemes de depressió o ansietat 18,2 15,0 15,9 19,2 18,4 21,4 21,2
Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys 4,7 4,2 4,5 4,4 3,6 3,7 :
Satisfacció amb els serveis sanitaris públics 88,7 89,7 90,0 88,1 90,2 87,9 :
Educació
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari 43,1 43,1 47,0 46,2 42,9 42,2 42,7
Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria 73,8 72,4 68,6 64,4 64,7 62,6 62,0
Abandonament prematur dels estudis 18,0 18,9 22,2 24,7 24,2 26,2 28,9
Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa 16,9 18,4 20,1 23,1 22,2 20,2 20,9
Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 1\5 2\4 2\4 1\3 2\3 : :
Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 3\5 1\4 1\4 1\3 0\3 : :
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys 7,4 7,6 8,3 9,5 9,0 9,4 10,3
Medi ambient
Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990) : : 112,7 112,2 121,8 126,5 133,2
Consum d'energia renovable : : 8,7 8,8 8,2 7,1 6,7
Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 96,8 103,2 93,8 89,1 100,8 97,8 105,1
Recollida selectiva 38,5 39,0 38,2 38,0 39,1 40,6 40,5
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³) 21,0 26,0 23,0 21,0 29,0 29,0 27,0
Habitatge
Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal 33,3 23,9 25,4 24,5 : : :
Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal 9,2 11,1 9,9 9,8 : : :
Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació 14,4 15,4 18,1 22,5 : : :
Habitacions per persona (mitjana) 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9
Seguretat i transport
Percepció del nivell de seguretat del municipi : 16,9 : 16,4 17,0 19,2 19,4
Fets contra el patrimoni (nombre) 411.667 415.025 419.076 433.168 444.722 444.718 461.845
Víctimes mortals per accidents de trànsit (nombre) 282 261 230 232 274 280 339
Inclusió, drets i participació
Confiança en els polítics catalans (escala del 0 al 10) 3,8 4,2 4,2 4,1 4,4 4,4 4,5
Confiança en els tribunals de justícia (escala del 0 al 10) 3,8 4,4 4,0 3,8 3,8 : 4,0
Dones alcaldesses : 18,4 : : : 14,2 :
Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa 69,6 70,0 72,6 : : : :
Oci i cultura
Despesa de les llars en serveis culturals : 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9
Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys 80,9 74,2 67,8 68,6 70,5 71,6 72,2
Ús habitual d'Internet 78,9 79,4 75,1 69,5 70,4 67,5 67,7
Oci actiu en la població de 3 a 14 anys 30,6 37,5 38,1 38,0 40,4 37,6 :

Taules disponibles

  • Indicadors de benestar i progrés social

Sou aquí: