Metodologia T

Algorisme: (població activa per nivell d'estudis i sexe / població de 16 anys i més per nivell d'estudis i sexe) × 100

Fonts:

  • Censos de població
  • Estadística de població. 1996