Skip to main content

Homes that have adopted measures to reduce consumption of water. By net monthly income of the household and type of device adopted

Proporció d'habitatges en què s'han adoptat mesures per reduir el consum d'aigua Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de dispositiu adoptat
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de dispositiu
Amb almenys un dispositiu Aixeta monocomandament / termostàtic Limitadors descàrrega per a cisterna Altres dispositius
Menys de 1.100 € 71,161,218,213,9
De 1.101 a 1.800 € 84,978,527,720,9
De 1.801 a 2.700 € 89,682,044,931,8
Més de 2.700 € 88,177,553,836,3
No consta 75,263,742,417,7
Total 81,171,936,122,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.2.1.5/en