Skip to main content

Homes that have adopted measures to reduce consumption of water. By age of the person of reference and type of device adopted

Proporció d'habitatges en què s'han adoptat mesures per reduir el consum d'aigua Per edat de la persona de referència i tipus de dispositiu adoptat
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de dispositiu
Amb almenys un dispositiu Aixeta monocomandament / termostàtic Limitadors descàrrega per a cisterna Altres dispositius
Menys de 45 anys 82,373,939,522,2
De 45 a 64 anys 85,375,240,027,9
65 anys o més 72,163,323,914,2
No consta ........
Total 81,171,936,122,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.2.2.2/en