Saltar al contenido principal

Viviendas con abastecimiento de agua potable. Por dimensión del municipio, principales fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento empleado

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per dimensió del municipi, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 99,3..10,19,3..
De 50.000 a 100.000 habitants 98,4..15,28,75,5
De 20.000 a 50.000 habitants 98,2..16,314,5..
De 10.000 a 20.000 habitants 99,0..20,320,3..
Menys de 10.000 habitants 96,33,211,09,7..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.2/es