Saltar al contenido principal

Viviendas con abastecimiento de agua potable. Por tamaño de la vivienda, principales fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento empleado

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per grandària de l'habitatge, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Habitatge amb 1 persona 98,6..7,16,6..
Habitatge amb 2 persones 98,8..11,69,02,0
Habitatge amb 3 persones 98,4..12,911,2..
Habitatge amb 4 persones 97,9..17,016,0..
Habitatge amb 5 persones o més 97,8..22,621,4..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.3/es