Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By type of household, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per tipus de llar, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 98,4..7,06,5..
Parella sola 98,9..12,79,72,4
Parella amb fills 98,5..16,014,6..
parella amb algun fill menor 25 98,9..16,415,2..
parella amb tots els fills majors 25 96,7..14,512,2..
Pare o mare sol, amb fills 97,8........
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 98,0........
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 97,7........
Llar amb altres persones 97,5..13,713,2..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.4/en