Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By monthly income of the household, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per ingressos mensuals nets de la llar, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 97,7..8,88,2..
De 1.101 a 1.800 euros 98,9..10,09,1..
De 1.801 a 2.700 euros 99,5..12,711,9..
Més de 2.700 euros 97,7..18,317,8..
No consta 98,0..15,611,92,8
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.5/en