Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By age of the person of reference, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per edat de la persona de referència, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 99,2..12,010,4..
De 45 a 64 anys 98,11,314,913,01,1
65 anys o més 97,62,211,09,9..
No consta ..........
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.2.2/en