Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By nationality of the person of reference, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per nacionalitat de la persona de referència, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Espanyola 98,41,313,211,61,0
No espanyola 98,2..10,28,1..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.2.3/en