Saltar al contenido principal

Viviendas con abastecimiento de agua potable. Por nacionalidad de la persona de referencia, principales fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento empleado

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per nacionalitat de la persona de referència, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Espanyola 98,41,313,211,61,0
No espanyola 98,2..10,28,1..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.2.3/es