Saltar al contenido principal

Viviendas con abastecimiento de agua potable. Por nivel de estudios acabados de la persona de referencia, principales fuentes de abastecimiento y sistema de tratamiento empleado

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 98,6..7,67,4..
Estudis primaris o equivalents 97,91,910,58,7..
Ens. secundari 1a etapa 96,9..13,010,1..
Estudis de batxillerat 98,8..12,59,0..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 99,5..21,821,0..
Ens. profes. grau superior o equiv. 98,9..18,617,9..
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 98,3..14,914,8..
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 99,5..14,614,4..
No consta ..........
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.2.5/es