Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per dimensió del municipi i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 100,0100,083,512,9..1,5....
De 50.000 a 100.000 habitants 100,0100,083,116,1........
De 20.000 a 50.000 habitants 100,0100,075,318,7..5,3....
De 10.000 a 20.000 habitants 100,0100,062,526,66,019,6....
Menys de 10.000 habitants 100,0100,040,841,813,634,61,7..
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.1.2/en