Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per edat de la persona de referència i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Menys de 45 anys 100,0100,072,018,33,97,8....
De 45 a 64 anys 100,0100,072,719,85,112,3....
65 anys o més 100,0100,072,426,92,99,8....
No consta 100,0100,041,14,40,035,9....
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.2.2/en