Skip to main content

Homes that have energy. By level of education completed of the person of reference and type of energy used

Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Sense estudis 100,0100,063,834,12,311,7....
Estudis primaris o equivalents 100,0100,066,924,75,112,2....
Ensenyament secundari 1a etapa 100,0100,063,528,55,812,8....
Estudis de batxillerat 100,0100,079,915,71,86,8....
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 100,0100,072,816,37,311,1....
Ens. profes. grau superior o equiv. 100,0100,082,115,1..7,7....
Estudis univ. de 1r cicle o equiv. 100,0100,073,215,2..7,9....
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 100,0100,085,09,03,65,4....
No consta ................
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.2.5/en