Skip to main content

Homes that have diesel heating and other heating systems. By net monthly income of the household and type of heating

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció de gasoil i altres sistemes de calefacció Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de calefacció
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Calefacció de gasoil Altres sistemes de calefacció
Total Individual Central Total Total bombes de calor Bombes de calor canalitzat Bombes de calor no canalitzat Fusta
Menys de 1.100 € 10,28,51,76,84,3....2,1
De 1.101 a 1.800 € 8,98,10,87,95,51,73,92,2
De 1.801 a 2.700 € 8,36,12,210,79,7..5,0..
Més de 2.700 € 11,67,1..9,07,8......
No consta 9,68,21,410,88,44,44,42,7
Total 9,67,81,89,17,13,14,12,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.3.1.5/en