Skip to main content

Homes that have diesel heating and other heating systems. By level of education completed of the person of reference and type of heating

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció de gasoil i altres sistemes de calefacció Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i tipus de calefacció
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Calefacció de gasoil Altres sistemes de calefacció
Total Individual Central Total Total bombes de calor Bombes de calor canalitzat Bombes de calor no canalitzat Fusta
Sense estudis 11,69,9..7,35,1......
Estudis primaris o equivalents 11,810,01,910,37,72,94,72,4
Ensenyament secundari 1a etapa 12,09,4..7,74,7......
Estudis de batxillerat 6,35,0..6,24,7..3,4..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 11,18,3..14,812,3......
Ens. profes. grau superior o equiv. 7,6..............
Estudis univ. de 1r cicle o equiv. 7,94,8..10,0........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 4,73,7..8,26,9......
No consta ................
Total 9,67,81,89,17,13,14,12,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.3.2.5/en