Skip to main content

Homes with thermal insulation in all or some windows. By size of municipality and type of insulation

Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic en totes o part de les finestres Per dimensió del municipi i tipus d'aïllament
Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Te algun tipus d'aïllament tèrmic En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 97,51,924,869,125,7..2,823,712,43,2..
De 50.000 a 100.000 habitants 97,6..41,478,618,9....15,66,2....
De 20.000 a 50.000 habitants 99,3..39,083,912,9....31,210,55,9..
De 10.000 a 20.000 habitants 96,8..30,686,97,9....42,49,97,0..
Menys de 10.000 habitants 98,9..23,389,57,62,63,048,49,26,8..
Total 98,02,028,978,317,51,42,831,010,54,61,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.3.2/en