Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic en totes o part de les finestres Per tipus de llar i tipus d'aïllament
Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Te algun tipus d'aïllament tèrmic En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 95,7..26,071,222,4....16,49,72,3..
Parella sola 99,0..28,577,718,71,94,032,49,74,3..
Parella amb fills 99,02,332,983,213,41,72,440,811,86,71,8
parella amb algun fill menor 25 98,82,731,283,312,5..2,542,311,76,9..
parella amb tots els fills majors 25 100,0..40,282,717,3....34,512,2....
Pare o mare sol, amb fills 97,9..24,780,716,4....27,212,5....
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 98,7..29,381,5......32,7......
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 97,3..20,680,1......22,3......
Llar amb altres persones 96,5..24,373,421,6....22,38,3....
Total 98,02,028,978,317,51,42,831,010,54,61,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.3.4/en