Skip to main content

Homes with thermal insulation in all or some windows. By monthly income of the household and type of insulation

Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic en totes o part de les finestres Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus d'aïllament
Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Te algun tipus d'aïllament tèrmic En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 95,3..19,971,122,7....16,58,5....
De 1.101 a 1.800 euros 98,21,928,179,516,4....32,79,73,6..
De 1.801 a 2.700 euros 98,5..35,978,418,1....36,912,07,4..
Més de 2.700 euros 100,0..39,784,813,9....51,015,89,6..
No consta 98,3..26,578,516,91,93,426,09,53,2..
Total 98,02,028,978,317,51,42,831,010,54,61,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.3.5/en