Saltar al contenido principal

Viviendas que disponen de aislamiento térmico en todas o en parte de sus ventanas. Por edad de la persona de referencia y tipo de aislamiento

Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic en totes o part de les finestres Per edat de la persona de referència i tipus d'aïllament
Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Te algun tipus d'aïllament tèrmic En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 97,81,428,679,416,0..3,136,99,05,3..
De 45 a 64 anys 98,32,430,278,617,12,33,533,012,75,62,0
65 anys o més 98,0..27,575,820,9....17,210,0....
No consta ......................
Total 98,02,028,978,317,51,42,831,010,54,61,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.4.2/es